Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Gości  Grand Kapitan 
Medi -Spa Michał Żytki ul. Spokojna 6, 78-111 Ustronie Morskie, zwany dalej 
administratorem.
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – kontakt na adres korespondencyjny 78-111 Ustronie Morskie, ul. Spokojna 6, adres e-mail: recepcja@grandkapitan.pl
 
Dane osobowe przetwarzane są  w celu rezerwacji i świadczenia usług hotelowych. Ponadto, celem ich przetwarzania jest udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia Stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem w hotelu.  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i handlowych. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane  monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom ho i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług hotelowych  w Grand Kapitan Medi-Spa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych są odrębnie wyrażone zgody Gościa, o które zwracamy się na odwrocie karty pobytu. Przetwarzanie danych osobowych przez monitoring wizyjny jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez Administratora. Prosimy także o zgodę na odwrocie Karty Pobytu Gościa na przetwarzanie danych osobowych: numer telefonu i e-mail w celu zapewnienia kontaktu w razie potrzeby  podczas pobytu Gościa w obiekcie lub po jego zakończeniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację zamówionej usługi hotelarskiej.
 
Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT (Technologie Informacyjne) obiektu, firmom transportowym  i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu, organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych.
 
Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelowych będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnychAdministratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiembędą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 
Pliki cookie
W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookie znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookie wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania strony www.grandkapitan.pl . Należące do tej kategorii pliki cookie wykorzystywane są, aby zapewnić: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookie, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie sesji użytkownika, sprawdzenie czy zapis do plików cookie funkcjonuje prawidłowo, ustawienie preferowanego języka. Administratorkorzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookie w następujących celach: monitorowanie ruchu stronie WWW, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych usług, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę,  wykorzystanie narzędzia do komunikacji, płatności internetowe. Użytkownik może zarządzać plikami cookie wykorzystywanymi przez Grand Kapitan Medi-Spa Michał Żytki, lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 
 
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do usunięcia danych.Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto Administrator  udostępnia do kontaktu adres e-mail: recepcja@grandkapitan.pl. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.